Közbeszerzés

Általános tájékoztatás közbeszerzéseinkről

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) külön fejezetekben (V. és VII. fejezet; ún. különös közbeszerzési eljárásként) szabályozza a közszolgáltatók közbeszerzéseit.

Tekintettel arra, hogy az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. földgázelosztói tevékenységet lát el, vagyis (energiaágazatban működő szervezetként) közszolgáltatást végez, a Kbt. rendelkezései alapján az ún. releváns tevékenységével (Kbt. 163. §) közvetlenül összefüggő beszerzései esetében a Kbt. versenyeztetési szabályai szerint jár el.

A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – a Társaság minden esetben biztosítja a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, valamint az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára.

A közbeszerzési törvénynek való megfelelés érdekében a követendő eljárásrendet, a részletes szabályokat a Társaság Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.

Közbeszerzési eljárások dokumentumai