Tájékoztató a társasházi gáz csatlakozó vezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatához

Társasházakban azok az épületrészek, tartószerkezetek, gépészeti berendezések, amelyek az összes tulajdonostárs érdekeit szolgálják, közös tulajdonban vannak. Ezen közös tulajdonok közé tartoznak a teljes társasház fűtését, meleg víz készítését szolgáló gázfelhasználói berendezések, valamint a gáz csatlakozó vezeték - amely a társasházat magába foglaló ingatlan telekhatárától a gázmérő(k)ig terjedő gázvezetéket jelenti – függetlenül attól, hogy az a lakásokon vagy társasház közös helyiségén halad keresztül.

A csatlakozóvezetéket és a közös gázfelhasználói berendezéseket (a továbbiakban együtt: csatlakozóvezeték) a tulajdonos(ok) kötelesek rendeltetésszerű állapotban tartani és üzemeltetni, a vonatkozó biztonsági előírásokat betartani, továbbá műszaki biztonsági szempontból időszakonként felülvizsgáltatni. Ezen műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését a társasház közös képviselőjének/a tulajdonosok közül megválasztott intézőbizottságnak/ bérház esetén a csatlakozóvezeték tulajdonosának (továbbiakban: közös képviselő) kell megrendelnie a földgázelosztótól (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.), vagy a felülvizsgálatra jogosult, földgázelosztótól független szakembertől, vállalkozástól.

A megrendelést a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül – ha időközben a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, akkor a cserét követő 10 éven belül - majd ezt követően 10 évente rendszeresen kell megtennie a közös képviselőnek.

A földgázelosztó vagy a megbízott szakember által elvégzett felülvizsgálat arra irányul, hogy a csatlakozó vezeték megfelel-e az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak, valamint alkalmas-e további biztonságos üzemeltetésre. Megrendelés esetén Társaságunk a gáz csatlakozó vezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálat időpontjáról és részleteiről értesítő levelet küld a társasház közös képviselőjének és telefonos időpont egyeztetési lehetőséget biztosít, amennyiben a jelzett időpont nem megfelelő.

Társaságunk felhívja a figyelmet, hogy a közös képviselőnek kell gondoskodnia arról, hogy az értesítő levélben szereplő (vagy egyeztetett) időszakban minden lakásba és közös helyiségébe - ahol a gáz csatlakozóvezeték halad - a felülvizsgálatot végző szakember bejusson. Amennyiben a bejutás feltételei nem adottak és Társaságunk a gáz csatlakozó vezeték teljes felülvizsgálata meghiúsul, úgy a társasháznak – eleget téve a jogszabály által előírt kötelezettségnek – arra jogosult szakember útján kell a feladatot elvégeztetnie.

Amennyiben a felülvizsgálatot végző szakember a gáz csatlakozó vezetéken az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel (pl.: szivárgás, légellátás hiányossága, égéstermék elvezetési szabálytalanság stb.), akkor kötelessége a veszélyhelyzetet megszüntetni. A veszélyhelyzet elhárítása eredményezheti a társasház gázszolgáltatásának részleges vagy teljes felfüggesztését! A gázszolgáltatás megszüntetésének és a visszakapcsolásának költségei (amely akár közterületen történő gázelosztó vezeték levágással, terveztetéssel, kiviteleztetéssel, gázmérő le- és felszerelésével járhat) a csatlakozóvezeték tulajdonost (közös tulajdon esetén a felhasználókat) terheli!

Társaságunk a fűtési szezonban is végez felülvizsgálatot, amikor a kikapcsolással járó kellemetlenségek a felhasználóknál fokozottan jelentkezhetnek. Ezen körülményre figyelemmel jelezzük és kiemelten javasoljuk, hogy a műszaki biztonsági felülvizsgálatot Társaságunktól független, arra jogosult szakemberrel is elvégeztetheti a közös képviselő, így a szükségszerű javítások a lakóközösségnek leginkább megfelelő időszakban történhetnek meg. Ilyen esetben a felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet kell csak megküldeni Társaságunk részére.  

A műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelőkről az MKEH honlapján lehet tájékozódni: http://mkeh.gov.hu „Nyilvántartások” menüpont alatt „a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 88. §-ában meghatározott gázszerelők jegyzékedokumentumból

Köszönjük a biztonságos földgázfelhasználást elősegítő, fentiekben leírtak szerinti ügyintézésben való közreműködést.

Tisztelettel: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.