Tájékoztató a gázkészülékek energiahatékonysági követelmény-rendszerének változásáról, a 813/2013 és a 814/2013 EU rendeletek alkalmazásáról

Felhívjuk Felhasználóink, valamint a felhasználói berendezések tervezésére vagy kivitelezésére jogosult szakemberek figyelmét „az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről” szóló 65/2011. (IV.15.) Korm. rendelet változásairól:

  • Az egyetemes szolgáltatásra jogosult* felhasználási helyen 2016. július 1-től nem vehető használatba:
  • olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem megfelel meg,
  • olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
  • Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult* felhasználási helyen 2015. szeptember 26-tól nem vehető használatba a hivatkozott EU-s rendeletekben foglalt előírásokat nem teljesítő gázkészülék.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

  • egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyre csak akkor tervezzenek, építsenek be, illetve vásároljanak a fenti irányelveknek nem megfelelő energiahatékonysági besorolású készülékeket, ha annak használatbavétele (üzembe helyezése) 2016. július 01. előtt megtörténik.
  • egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználási helyeken 2015. szeptember 26-tól kizárólag a fent hivatkozott EU-s rendeletekben leírt, megfelelő paraméterekkel rendelkező gázkészülékek helyezhetők üzembe!

Továbbá tájékoztatjuk azon kivitelezők figyelmét, akik ú.n. egyszerűsített készülékcsere elvégzésére jogosultak, hogy a meglévő gázkészülék egyszerűsített eljárással történő cseréje esetén a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásainak betartása a készülék cserét végző kivitelező felelőssége.

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT.

 

Az energiahatékonysági rendeletek megtalálhatóak honlapunkon („letölthető dokumentumok” mappában) és az alábbi linkeken:

813/2013/EU rendelet:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0314&from=HU

814/2013/EU rendelet:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:239:0162:0183:HU:PDF

*egyetemes szolgáltatásra jogosult: a lakossági fogyasztó és a 20 m3/h-t nem meghaladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó