Fogyasztói Elégedettség Vizsgálat 2014

A korábbi évekhez hasonlóan, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014. évben is fogyasztói elégedettség kutatás keretében vizsgálta az energetikai vállalatok teljesítményét.

A minta alapján kiválasztott megkérdezettek - külön a lakossági ügyfélkör, és az üzleti szektor - a társaság tevékenységének különböző elemeit értékelték. A válaszadók osztályozták, hogy egy-egy terület, a szolgáltatás egy-egy eleme mennyire fontos számukra, illetve mennyire elégedettek azzal.

A vizsgálatban a szolgáltatás különböző elemeinek értékelése mellett, mértek egy (100 fokozatú skálán kifejezett) összesített elégedettségi adatot is. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival való elégedettséget régiónként – északi és déli régió – mérték.

 

A fenti diagram alapján megállapíthatjuk, hogy a nem háztartási szektor fogyasztói mindkét régióban elégedettebbek az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival, mint a háztartási fogyasztók, ugyanakkor a két szegmensben elért eredmények nem térnek el jelentősen egymástól.

A vizsgált 5 év időszakában, az északi régióban kisebb elmozdulások voltak ugyan, de összességében mind a háztartási mind a nem háztartási szegmensben, egy magas színvonalra (70% fölötti) történő beállást, stagnálást figyelhetünk meg a fogyasztói elégedettség tekintetében. A fenti időtávlatban a déli régió mindkét szegmensének fogyasztói körében javulás mutatható ki, mely tendenciát különösen a 2014. évi szignifikánsan jó eredmények erősítenek (mindkét szegmensben 70% fölé emelkedett a mutató).
Újdonság a 2014. évi eredményekben, hogy a két régió között korábban - az északi régió javára - jelentősen eltérő elégedettségi mutató kiegyensúlyozottabbá vált. Az elégedettségi mutató a déli régió nem háztartási szegmensében a legmagasabb.

Nem-lakosság
(%)
Északi régió Déli régió
Nagyon rossz 0,0 0,5
Rossz 0,3 2,5
Inkább rossz 6,8 5,0
Inkább jó 29,7 20,7
44,7 53,0
Nagyon jó 15,0 18,0
Nem tudja,
nem válaszolt
3,5 0,3
Összesen 100,0 % 100,0 %
Nagyon jó + Jó +
Inkább jó együtt
89,4 % 91,7 %
Lakosság
(%)
Északi régió Déli régió
Nagyon rossz 0,2 0,3
Rossz 0,3 0,9
Inkább rossz 5,9 9,1
Inkább jó 28,6 30,4
57,6 50,4
Nagyon jó 6,8 7,8
Nem tudja,
nem válaszolt
0,6 1,1
Összesen 100,0 % 100,0 %
Nagyon jó + Jó +
Inkább jó együtt
93,0 % 88,6 %

Az összegző értékelés mindkét fogyasztói szegmensben és régióban főként az „inkább jó” – „jó” kategóriákba esik. A jó értékelés (nagyon jó, jó és inkább jó) mindkét régió, mindkét szegmensében 90 % körüli értéket vesz fel. A kimondottan „rossz” értékelés (nagyon rossz és rossz) egyik régióban sem haladja meg együttesen a 3 %-ot, és az északi régió egyik szegmensében sem több 0,5%-nál.

Ezúton is szeretnénk megköszönni azon kedves Felhasználóinknak, akik részt vettek a kutatásban, hogy válaszaikkal hozzájárultak a felmérés eredményességéhez.

Célunk, hogy az elégedettségvizsgálat eredményeit felhasználva szolgáltatásainkat a felhasználók nagyobb megelégedésére fejlesszük tovább.

 

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.