Fogyasztói elégedettség vizsgálat 2013

A korábbi évekhez hasonlóan, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013. évben is fogyasztói elégedettség kutatás keretében vizsgálta az energetikai vállalatok teljesítményét.

A minta alapján kiválasztott megkérdezettek - külön a lakossági ügyfélkör, és az üzleti szektor - a társaság tevékenységének különböző elemeit értékelték. A válaszadók osztályozták, hogy egy-egy terület, a szolgáltatás egy-egy eleme mennyire fontos számukra, illetve mennyire elégedettek azzal.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival való elégedettséget régiónként – északi és déli régió – mérték.

 

A fenti diagram alapján megállapíthatjuk, hogy az észak-nyugati megyék fogyasztói elégedettebbek az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival, mint a déli régió fogyasztói.

Az elmúlt öt évben kisebb elmozdulások voltak ugyan a társaság teljesítményének megítélésében, de összességében az északi régióban, valamint a déli régió nem háztartási fogyasztói szegmensében stagnálást figyelhetünk meg. Ugyanakkor a déli régió háztartási fogyasztói körében kismértékű javulás mutatható ki az 5 év távlatában.

Nem-lakosság
(%)
Északi régió Déli régió
Nagyon rossz 0,3 2,5
Rossz 0,8 5,8
Inkább rossz 4,8 11,5
Inkább jó 30,8 38,8
54,0 33,3
Nagyon jó 8,8 7,5
Nem tudja,
nem válaszolt
0,8 0,6
Összesen 100 % 100 %
Nagyon jó + Jó +
Inkább jó együtt
93,6 % 79,6 %
Lakosság
(%)
Északi régió Déli régió
Nagyon rossz 0,1 0,7
Rossz 0,6 2,5
Inkább rossz 4,8 14,8
Inkább jó 26,4 30,3
59,8 46,1
Nagyon jó 8,3 5,3
Nem tudja,
nem válaszolt
0,1 0,3
Összesen 100 % 100 %
Nagyon jó + Jó +
Inkább jó együtt
94,5 % 81,7 %

Az összegző értékelés mindkét fogyasztói szegmensben és régióban főként az „inkább jó” – „jó” kategóriákba esik. A jó értékelés (nagyon jó, jó és inkább jó) az északi régió mindkét szegmensében meghaladja a 90 %-ot, a déliben pedig 80 % körüli értéket vesz fel.
A kimondottan „rossz” értékelés (nagyon rossz és rossz) az északi régióban mindkét, valamint a déli régió lakossági szegmensében 3,5% alatt alakult. A déli régió nem lakossági szegmensében 8,3% lett.

Ezúton is szeretnénk megköszönni azon kedves Felhasználóinknak, akik részt vettek a kutatásban, hogy válaszaikkal hozzájárultak a felmérés eredményességéhez.

Célunk, hogy az elégedettségvizsgálat eredményeit felhasználva szolgáltatásainkat a felhasználók nagyobb megelégedésére fejlesszük tovább.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.