Fogyasztói elégedettség vizsgálat 2012

Mint ahogy már a korábbi években megszokhattuk, a Magyar Energia Hivatal 2012. évben is fogyasztói elégedettség kutatás keretében vizsgálta az energetikai vállalatok teljesítményét.

A minta alapján kiválasztott megkérdezettek - külön a lakossági ügyfélkör, és az üzleti szektor - a társaság tevékenységének különböző elemeit értékelték. A válaszadók osztályozták, hogy egy-egy terület, a szolgáltatás egy-egy eleme mennyire fontos számukra, illetve mennyire elégedettek azzal.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival való elégedettséget régiónként – északi és déli régió – mérték.

 

A fenti összefoglaló tábla alapján megállapíthatjuk, hogy az észak-nyugati megyékben lévő fogyasztóink elégedettebbek az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival, mint a déli régió fogyasztói.
A déli régió üzleti ügyfelei elégedettségében tapasztalt csökkenés mellett a többi fogyasztói körben a válaszadók elégedettebbek társaságunk szolgáltatásaival, mint 2011-ben.

Fogyasztóink a szolgáltatás alábbi elemeivel voltak különösen elégedettek a két régióban:

  Háztartás Nem-háztartás
Északi régió Folyamatos szolgáltatás
Fogyasztás mérése (megbízhatósága)
Ügyintézés
Fogyasztás mérése
Ügyintézés
Folyamatos szolgáltatás
Déli régió Fogyasztás mérése (megbízhatósága)
Tájékoztatás a karbantartási kötelezettségről
Ügyintézés
Folyamatos szolgáltatás

2013. évben különösen az alábbi területeken van még tennivalónk:

  Háztartás Nem-háztartás
Északi régió Gázellátási szünet Gázellátási szünet
A környezet zavarása
Déli régió Folyamatos szolgáltatás Fűtőérték
Tájékoztatás karbantartási kötelezettségről

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni azon kedves Fogyasztóinknak, akik részt vettek a kutatásban, hogy válaszaikkal hozzájárultak a felmérés eredményességéhez.

Célunk, hogy az elégedettségvizsgálat eredményeit felhasználva szolgáltatásainkat a felhasználók nagyobb megelégedésére fejlesszük tovább.

Szolgáltatás Fejlesztési osztály