Fogyasztói elégedettség vizsgálat 2011

Mint ahogy már a korábbi években megszokhattuk, a Magyar Energia Hivatal 2011-ben is fogyasztói elégedettség kutatás keretében vizsgálta az energetikai vállalatok teljesítményét.

A minta alapján kiválasztott megkérdezettek - külön a lakossági ügyfélkör, és az üzleti szektor - a társaság tevékenységének különböző elemeit értékelték. A válaszadók osztályozták, hogy egy-egy terület, a szolgáltatás egy-egy eleme mennyire fontos számukra, illetve mennyire elégedettek azzal.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival való elégedettséget régiónként - északi és déli régió - mérték.

 

A fenti összefoglaló tábla alapján megállapíthatjuk, hogy az észak-nyugati megyékben lévő Fogyasztóink elégedettebbek az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival, mint a déli régió fogyasztói, ugyanakkor, míg 2011-ben az északi régióban stagnálás (lakossági), enyhe visszaesés (nem lakossági) mutatkozott, a déli régióban, mind a lakossági, mind a nem lakossági szegmensben javulás tapasztalható az elégedettségben.

Fogyasztóink a szolgáltatás alábbi elemeivel voltak különösen elégedettek a két régióban:

  Háztartás Nem-háztartás
Északi régió Tájékoztatás a gázellátási szünetről
Környezet zavarása munkavégzés közben
Tájékoztatás a fűtőértékről
Ügyintézés
Környezet megóvása munkavégzés közben
Környezet zavarása munkavégzés közben
Déli régió Tájékoztatás fűtőértékről
Fogyasztás mérés időpontja
Tájékoztatás a karbantartási kötelezettségről
Fogyasztásmérés megbízhatósága

2012. évben az alábbi területeken van még tennivalónk:

  Háztartás Nem-háztartás
Északi régió Folyamatos szolgáltatás Tájékoztatás a gázellátási szünetről
Déli régió Tájékoztatás a gázellátási szünetről Tájékoztatás karbantartási kötelezettségről

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni azon kedves Fogyasztóinknak, akik részt vettek a kutatásban, hogy válaszaikkal hozzájárultak a felmérés eredményességéhez.

Célunk, hogy az elégedettségvizsgálat eredményeit felhasználva szolgáltatásainkat a Felhasználók nagyobb megelégedésére fejlesszük tovább.

Szolgáltatásfejlesztési osztály