Fogyasztói elégedettség vizsgálat 2010

A Magyar Energia Hivatal évente, fogyasztói elégedettség kutatás keretében vizsgálja az energetikai vállalatok teljesítményét.

A minta alapján kiválasztott megkérdezettek - külön a lakossági ügyfélkör, és az üzleti szektor - a gázszolgáltató tevékenységének különböző elemeit értékelik. A válaszadók osztályozzák, hogy egy-egy terület, a szolgáltatás egy-egy eleme mennyire fontos számukra, illetve mennyire elégedettek azzal.

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatásaival való elégedettséget régiónként – északi és déli régió – mérték.

A 2010. évi eredmények, melyek maximum lehetséges értéke 100 - az alábbiak szerint alakultak.

  Északi régió (volt ÉGÁZ) Déli régió (volt DÉGÁZ)
Lakossági fogyasztók 70 67,2
Nem-lakossági fogyasztók 68,1 68,1

Általánosságban elmondható, hogy szolgáltatásunk mindkét régióban Fogyasztóink megelégedésére szolgál.

A részletes elemzésekből kiderül, hogy különösen az alábbi területeken sikerült Fogyasztóink elégedettségét elnyernünk:

  • Tájékoztatás ügyfeleink karbantartási kötelezettségéről.
  • Ügyintézés színvonala.
  • Környezet megóvása munkavégzés közben.

Természetesen a fejlődésnek, javulásnak mindig van tere, s tisztában vagyunk azzal, hogy 2011. évben is sok tennivalónk van a folyamatos és biztonságos földgázellátás biztosítása, Fogyasztóink elégedettségének növelése érdekében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni azon kedves Fogyasztóinknak, akik részt vettek a kutatásban, hogy válaszaikkal hozzájárultak a felmérés eredményességéhez. Célunk, hogy az elégedettségvizsgálat eredményeit felhasználva tökéletesítsük munkánkat, és szolgáltatásainkat Fogyasztóink nagyobb megelégedésére fejlesszük tovább.