Elengedhetetlen a felkészülés a fűtési szezonra

A Nemzeti Közművek földgázelosztó társaságai minden évben több milliárd forintot fordítanak a hálózat rekonstrukciójára. Annak érdekében, hogy a fogyasztók gázellátása folyamatos, zavartalan és biztonságos legyen, a telekhatáron, ingatlanon belüli vezetékek állapotának is kifogástalannak kell lennie. A földgázhálózati társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtési szezont megelőzően az élet- és vagyonvédelmi szempontokat is figyelembe véve érdemes felülvizsgáltatni a tulajdonukat képző gázvezetékek és gázkészülékek állapotát. Ennek eredményeképpen a szolgáltatás a téli időszak beköszöntével is biztonságos és zavartalan lesz, hiszen a jól karbantartott korszerű eszközökkel és vezetékekkel elkerülhető a gázszivárgás és ezzel a szolgáltatásból való kikapcsolás, amely az egy hónap múlva kezdődő fűtési időszakban kellemetlen lehet.

Bár a Nemzeti Közművek biztosítja az összes lakossági fogyasztó földgázellátását, földgáz elosztási tevékenysége azonban nem országos. A Nemzeti Közművek tulajdonában lévő NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megyékre, valamint Veszprém megye néhány településére kiterjedő szolgáltatási területén 23166 km földgáz elosztó vezetéket üzemeltet, 668 településen áll szolgáltatásával a fogyasztók rendelkezésére. Az ellátott fogyasztók száma több, mint 780 ezer.

A Nemzeti Közművek földgáz-elosztási rendszerének hálózatrekonstrukciós munkáira évente többmilliárd forintot fordít, idén is a legmodernebb technológiákat felhasználva ebben az évben mintegy 12 kilométer vezetéket cserél ki.

Az elosztó társaság felhívja a gázfelhasználók, tulajdonosok figyelmét a saját gázrendszereik karbantartására, javítására a saját biztonságuk és kényelmük érdekében. A telekhatáron belüli földgázfelhasználó rendszer nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlanon történő földgázfelhasználás zavarait eredményezheti. A felújítási, illetve karbantartási szolgáltatások igénybe vételével elkerülhetőek a balesetek, valamint a vagyoni károk. Ezen nem kívánt esetleges események felelőssége az ingatlantulajdonost terhelik. A karbantartott készülékek a biztonságos gázfelhasználás mellett az energia hatékony működésnek is zálogai. A karbantartás nélküli készülékek a lehetséges veszélyeken túl a már nem hatékony működés miatt többlet gázfogyasztást is okozhatnak, így nagyobb gázszámlát - feleslegesen.

A földgáz felhasználó rendszerek biztonságos üzemeltetése elsősorban nem az elosztói engedélyes kötelessége, tekintettel arra, hogy a telekhatáron, vagy az épületen belüli gázvezetékek tulajdonosaként azok üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa – mint a gázfelhasználó rendszer tulajdonosa - kötelezett a törvényi előírások alapján. Javasoljuk, hogy rendszeresen vegyék igénybe a gázkészülékek márkaképviseletét ellátó szakszervizek javító, karbantartó és ellenőrzést végző szolgáltatását, amelyek munkalappal is igazolják az elvégzett szolgáltatást, s ezzel felelősséget is vállalnak az elvégzett javításokért!

Felhívjuk a tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy közös vagy összefüggő légtérben levő nyílt égésterű kéményes gázkészülék és szilárd tüzelésű – nem külső légbevezetésű - fűtőkészülékek együttes üzemeltetése szénmonoxid mérgezés veszélyét hordozza. Minden új kéményes fűtőkészülék beépítése és üzemeltetése épületgépész tervezői szakértelmet és a kéményseprő közszolgáltató előzetes hozzájárulását igényli. Ne veszélyeztessék magukat és családjukat szakszerűtlen átalakításokkal!

A szénmonoxid veszélyeiről, hatásairól itt talál továbbiakat:
https://www.nkmedgazhalozat.hu/aktualis/a-szen-monoxid.html

Az elosztó társaság elosztási területén nem csak a hálózatüzemeltetési és karbantartási munkákat, hanem a mérési rendszerek üzemeltetését, a gázmérő leolvasással kapcsolatos feladatokat, részben a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási funkciókat is ellátja. A társaság mindemellett a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez, ugyanis ezen esetek többnyire balesetveszélyes beavatkozásokat jelentenek a gázmérőn vagy a hálózaton és veszélyeztetik a többi felhasználó testi épségét. A Nemzeti Közművek kiemelt célja, hogy szavatolja a földgázt használó ügyfelei élet- és vagyonvédelmét.

Minden gázszivárgást komolyan kell venni! Gázszag észlelése esetén haladéktalanul hívni kell a területileg illetékes földgázelosztót. Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. területén:
a 06 80-820-141 vagy a 06 80-440-141 telefonszámok egyikét!

  • A kék színnel jelölt vezetékek, a gázmérő, valamint lakossági felhasználó esetén a nyomásszabályozó karbantartása a NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. feladata.
    A nyomásszabályozó minden más esetben az ingatlantulajdonos tulajdonában van, így annak karbantartása is a tulajdonos feladata.
  • A sárga színnel jelölt vezetékek és a gázkészülék(ek) az ingatlantulajdonos tulajdonában vannak, így karbantartásuk is az ingatlan tulajdonosának, használójának feladata. A gázmérő, valamint a nyomásszabályozó megőrzése és védelme szintén a fogyasztó felelőssége.

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. szolgáltatási területe: